Wetgeving mazout

Sinds 1 januari 2016 leveren wij enkel nog mazout met een zwavelgehalte van 50 ppm in plaats van 1.000 ppm zoals opgelegd door Europa. Deze laagzwavelige stookolie zorgt voor minder milieuverontreiniging en minder afzettingen in de verwarmingsketel.

De verschillende gewesten hebben allemaal een aparte wetgeving omtrent de opslag van mazout, de keuring van uw mazouttank, het buiten gebruik stellen van een mazouttank en het onderhoud van uw (mazout) verwarmingsinstallatie.

De ganse mazout wetgeving uit de doeken doen is quasi onmogelijk, aangezien de regelgeving bepaald wordt door het gewest waarin u woont, het type mazouttank (bovengronds of ondergronds), de capaciteit van uw mazouttank, enz. Bovendien verandert de mazout wetgeving regelmatig, waardoor informatie snel achterhaald is. Nochtans is het belangrijk om in regel te zijn: stel u maar eens voor dat een niet onderhouden verwarmingsinstallatie de oorzaak is van een brand. Dan kan u uiteindelijk aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat uw verwarmingsinstallatie of schoorsteen niet als “een goede huisvader” hebt onderhouden.

Wanneer en hoe vaak moet mijn mazouttank gekeurd worden? Hoe moet ik mijn mazout installatie onderhouden? Antwoorden op alle vragen omtrent de mazout wetgeving vindt u op www.informazout.be, het informatiecentrum voor de rationele aanwending van mazout.

Bestel hier mazout >