Zijn we op weg naar een prijsstijging voor mazout?

2021-05-17

Na verscheidene maanden van lockdown begint België stilaan de maatregelen te versoepelen, maar wat zullen de gevolgen zijn voor de prijs van stookolie?

 

Het jaar 2020 is bewogen geweest en de mazoutprijs is sterk beïnvloed door de Covid-19 pandemie. Na een vrije val van de stookolieprijs tijdens de eerste lockdown in 2020, is deze weer gestegen. Maar wat zijn de prognoses voor de toekomst?

Begin maart van dit jaar bereikten de OPEC+, de organisatie of het kartel van olielidstaten, en Rusland een akkoord om de olieproductie te verminderen. Het is de bedoeling de productie terug te brengen tot 9,7 miljoen vaten per dag tot juni, tot 8 miljoen tussen juli en december en ten slotte tot 6 miljoen tussen januari 2022 en april 2022 (bron: Groupasol.be).

Vandaag, met stimuleringsplannen in vele landen, een sterk economisch herstel in China en een industriële productie die sinds het begin van dit jaar met 35% is gestegen, heeft de wereldeconomie zich hersteld, maar daarmee is ook de vraag naar olie weer gaan stijgen, zoals blijkt uit het artikel "Hoe valt de sterke stijging van de olieprijzen te verklaren? "op de website . (Lafinancepourtous.com).

De Wereldbank voorspelt een goed economisch herstel voor de rest van het jaar en dat is zeer goed nieuws.

Maar door het economisch herstel is de vraag naar olie gestegen, terwijl het aanbod de komende maanden zal afnemen als gevolg van de door OPEC+ en Rusland doorgevoerde verlaging van de olieproductie. Als gevolg daarvan kunnen we in de komende maanden een stijging van de olieprijs verwachten, die ook een invloed zou kunnen hebben op de prijs van stookolie.

Dus wat kunnen we hieruit leren?

De pandemie veroorzaakte een historische daling van de vraag naar olie, gevolgd door een daling van de olieprijzen in 2020. Vandaag komt de economische activiteit weer op gang en daarmee neemt ook de vraag naar olie sterk toe. De beperking van de olieproductiequota door de OPEC+ en Rusland, in combinatie met een stijging van de vraag, zou in de loop van dit jaar kunnen leiden tot een stijging van de olieprijs en dus ook van de prijs van huisbrandolie.

U wenst uw mazout te bestellen aan de beste prijs?

Ga dan naar mazoutleveren.be en bestel uw stookolie aan de beste prijs.