Moet ik mij schamen voor m'n mazoutketel?

2018-08-29

Zowel de gewestelijke overheden als de federale regering hebben de laatste weken de mazoutgebruikers in het vizier. Onrechtstreekse aanleiding is het Klimaatverdrag van Parijs 2015. Daarin hebben 195 landen, België is er één van, hun akkoord gegeven om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen. In ons land wil men de verkoop van mazoutketels verbieden vanaf 2035, het gebruik (herstellingen/vervangingen) verbieden is onmogelijk omdat we er té afhankelijk van zijn.

Je kan het onze beleidsmakers niet kwalijk nemen om eerst te focussen op de gemakkelijkste oplossingen. "We halen mazout als verwarmingsbron op termijn uit de markt en een deel van onze doelstelling is gehaald”, moeten ze in de Wetstraat gedacht hebben. Stookolie is inderdaad een fossiele brandstof en laat het net die fossiele brandstoffen zijn die een invloed hebben op het milieu. Maar dan moet men eerst de aardgasverbruikers viseren, zij zijn talrijker dus is de impact op het milieu nóg groter. Je zou je als mazoutgebruiker beginnen schamen omdat je je verwarmt met stookolie. Maar dat hoef je nu net niet te doen!

Net zoals tientallen jaren geleden zitten we weer in een overgangsfase. Je moet maar twee generaties teruggaan en je herinnert je wellicht nog de beelden van een enorme voorraad steenkool die met emmers werden aangevoerd om die kachel in de huiskamer te doen branden. De overgang van steenkool naar mazout (en propaan) was al revolutionair, die naar aardgas was dan eerder een “fait divers”. Jarenlang is mazout de verwarmingsbron van de toekomst geweest, bij een gebrek aan waardige alternatieven. Zelfs vandaag kunnen we ons een wereld zonder mazout niet inbeelden. Naar schatting één op tien gezinnen, het aandeel ligt in Wallonië het hoogst, kan vandaag niet aangesloten worden op het aardgasnet. Zij zijn genoodzaakt te vertrouwen op een alternatief zoals elektriciteit, pellets, steenkool én … mazout. 

Heel wat gezinnen die vandaag op mazout stoken willen er ook niet meteen van af. De nieuwste generatie ketels en branders zijn immers superzuinig en zorgen ervoor dat je uit elke druppel mazout het maximum haalt. Daarenboven laat je je factuur niet bepalen door netbeheerders en andere instanties. Zij gaan vandaag met meer dan de helft van de aardgasfactuur lopen, terwijl jij als mazoutgebruiker zelf beslist wanneer je stookolie bestelt (en dat is meestal wanneer de prijzen het laagst staan). En last but not least horen we regelmatig dat mazoutgebruikers een voorkeur hebben voor stookolie om veiligheidsredenen: stookolie ontploft niet en ontbrandt niet onder 55°C. 

Nee, je moet je absoluut niet schamen om mazoutgebruiker te zijn. Welke duurzame alternatieven kan je vandaag overwegen? Aardgas is ook een fossiele brandstof en is wellicht de volgende verwarmingsenergie die in het vizier zal komen van onze regering(en). Moet je dan overstappen op elektrische convectoren? Die technologie is niet-2018 en is, zeker met de huidige elektriciteitsprijzen, onbetaalbaar! Dan zijn er nog pellets, al kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat deze nu al hun hoogtepunt voorbij zijn en dat ze vooral gebruikt worden voor gezelligheidswarmte. Pellets zijn eigenlijk de steenkool van de laatste jaren: om de twee dagen moet je je kachel stofzuigen, elke week moet je de aslade ledigen én je moet ook een opslagruimte hebben om ze te bewaren. Daar mogen ze dan niet te vochtig liggen, want dan zwellen ze op en zijn ze voor de vuilbak. Een laatste alternatief is de warmtepomp, een (dure) technologie om in de gaten te houden, maar ook werkend op elektriciteit. Met dreigende blackouts in de winterperiode, twijfels over een kernuitstap,… stellen we ons vragen hoe we deze pompen in de toekomst draaiende kunnen houden. Zonnepanelen zijn een optie, maar niet iedereen heeft de mogelijkheid of de financiële slagkracht om er te laten leggen. Vandaag wordt een groot deel van onze stroom opgewekt met gascentrales… Dus we moeten fossiele brandstoffen vermijden, overschakelen op warmtepompen die vandaag stroom krijgen door gascentrales? Zo gaat het ook niet lukken!

De meest ideale en duurzame oplossing is dan misschien wel een combinatie. Met je hoogrendementsketel op mazout kan je altijd vertrouwen op de warmte die je nodig hebt, waar je wil en wanneer je wil. Deze kan je vandaag de dag perfect combineren met zonnewarmte en eventueel met een warmtepomp. Op die manier hoeft je mazoutketel niet al het werk te doen, maar ben je ook niet 100% afhankelijk van twijfelachtige energiebronnen. En je draagt je steentje bij aan het milieu: het zwavelgehalte op mazout werd reeds verlaagd, nieuwe mazoutketels zijn compacter en vele zuiniger dan zijn voorgangers én je kan combineren met alternatieven zoals een zonneboiler of warmtepomp.